Wild Skatey

Wild Skatey LIFE Lyrics

Wild Skatey LIFE Lyrics in Sinhala

(1st Verse – Wild Skatey)
මම පාරට බැස්සම පිස්සු – කිව්වට මට වැඩක් නැති
O/L ගණිතය miss කෝ – ගුටි කෑවට වරදක් ඇති
Mafu*** හිත නැත රිදී – ළූනු වගේ ඇත මගෙ සිවි
මොරටුව පැත්තේ මම ඉන්නෙ සාමෙන් – ඔලු ලොකු වෙලා නැත වැඩී
Please ඕනෙ මට sup – පෝළිමෙ seat වල උන්ගෙ වස්
ගැලපෙන්නෙ නැති දේ කර කර වැලපෙන්නෙ ඇයි තව shit
කාපන් දැන් පස්
Baby please ඔලුව දැන් Fu**
මොකටද weed එපා වෙන්න මත්
මගෙ ලග jeans ඇද ගත්ත Clean සැප ගත්ත Cheese කෙල්ලො Sorry What?
මට හැමදෙම ගැලපුනෙ නෑ බං
ලෝකෙට බරක් වෙන්නෙ නෑ මං
මිනි වල කඩු ගැන කියවන්නෙ නෑ මං
ලොව ගැන ඇස් ඇරගෙන බලපන් බං
මිනිසගෙ ජීවිතෙ වටිනම කාලයෙ උපරිම වැඩ කරපන් නෑ රහස්
අන්තිමෙ හීනයෙ හැටියට වාසයෙන් සැප ගෙන ඉදපන් අවුරුදු මාස්
මං King Skatey නැහැ මට පිං වැඩි දවසට මැරෙනවා ජීවිත දහස්
ලොවෙ දැන් වියරුව වැඩි ඇති සාමය නැති හැටි නැහැ නෙද සාමෙට Class?
මැරුනම ද දුක? ජීවිතෙ ද දුක?
හැමදෙම වෙන්නෙ වෙලාවකට සුබ
මිනිසට මිනිසෙකු නෑනෙ හිත
ගැලපෙන්නැත ලෝකයට තිත

(Chorus- Lil Enza)
I am a spook – living in a haunted soal
I need a break to take a breath and come to life
This is the life – struggling on fire
This is a war – sunk in darkness
I called it life
This is the life

(2nd Verse – Wild skatey)
පිටි පස්සෙ Seats ඉදිරියට Reach
මග Block පහු කරා දැන් ලෑස්තියි
Yea, අපි සාමෙන් Bro ඒත් Rappers ලා දුවනවා Track එකෙ Sports-meet
දැන් ගිනි ගෙන සමහරු රත් වී
රැගුවට යන්නෙ පොළොවට පස් වී
Yea, ටිකක් කල් වෙති Skatey මං වගේ දා
Real MathaFu*** Come Catch me
එදා පොත පත පෑන උදව් අරගෙන 13 රැප ලිව්වෙ හිතටම වදී
ඕන දේ හිතපන් දවසක වෙන්නෙ ඒක ලැබී
අමතක වෙලා උදව් හරියට වෙලා වගෙ Majic
තව දෙනා Form කරා Go Go Skatey
සැපෙ පුටුවට වෙලා හාන්සී
Yea, තව දෙනා දුක් උනා, තව දෙනා හිනා උනා
ඇති වෙලා මට Baby මහන්සී
ඇයි රජයට බොරුවට සල්ලී
විකුනන් කද්දි කෝ මේ චන්ඩි
මරාගෙන කියනවා One Country
What? දැක්කද mathafu*** අපි Hungry
හැමදෙම තිබුනම හරිද? මං වැරදිද?
පොතෙ පතේ දැනුම ඇතිද සැප වැඩි ද?
තීරණ දෙන්නෙ දෙවියොද? අපි හතුරොද?
පතොරොම එකයි අපි මිතුරොද?
උබ හිතුවද දවසක විභාගේ Pass?
Internet Thugs කෙල්ලගෙ Leak Files
මගෙ නම නැහැ පොතෙ Wikipedia
පෙරලපන් රැප් පොත අද My Man
Mathafu*** මං Skate
කෙට්ටු කොල්ලා 5.7 Feet
හදවත ලොකුයි වගේ පෘතුවී
Yea, ගේම පැත්තක හීන මැද්දෙම
වෙන්නෙ නෑ මා T O P
18න් පහලත් ලග තියෙ Porn
පාසලෙන් එලියට ඇයි මං Wrong
හැමදෙම අන්තිමේ, සැනසීම හම්බුනේ
කනට වැටුන Beats Headphones
ගත්තේ Rap Songs හදවත On
එක මට හරි ගිය දේ
කන තුල හිර වෙල Kick & The Bass
මේ මගෙ කතාව මං Wild Skatey

Wild Skatey

Wild Skatey LIFE

Artist : Wild Skatey ft. Lil Enza

Music : BEE

Lyrics : Wild Skatey / Lil Enza

Wild Skatey LIFE Lyrics On Youtube

Wild Skatey
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram