Divya Dehi Lyrics

Divya Dehi Lyrics in Sinhala

Divya-Dehi-Lyrics

Divya Dehi Lyrics in English

Sihina gaanea saraa ruupa chaayaa
Nagna dheahii nuraa dhAasa maanaa
Inngi loechanaa mana moeranaa
WayiwarNanaa inngi ruuranaa
Sanndha seadhayaayea maa rasa saadhaa
LAsi thaala seala Aagea sitha thoeraa

Dhiwyadheahiyea mana kaLaBaa pea nuraa
Agea dhAasa maanea
Dhiwyadheahiyea mana kaLaBaa pea nuraa
Agea hiina gaanea
Ruu magea vii

DhAnunaa hAnngunaa Lanndhunea manase sAnasea
Inndhu niila aashaa seayaa mawaa
Nosithuu wilasea lAbunea sithu sea gAwasea
Binngu dhAasa maa haa chaayaa pawaa

Sihina gaanea mawaa cheathanaa
Preama aashaa sadhaa wAahenaa

Dhiwyadheahiyea mana kaLaBaa pea nuraa
Agea dhAasa maanea
Dhiwyadheahiyea mana kaLaBaa pea nuraa
Agea hiina gaanea
Ruu magea vii

lAmAdhea welenaa hAnngumea wAlanndhea
Senehea Age dhAatha paalaa kiyana kathaa
Gaganea dhilenaa sanndhunea gAwasea
Upamaa oba eavi maa haa sasarea puraa

Sihina gaanea mawaa cheathanaa
Preama aashaa sadhaa wAahenaa

Sihina gaanea saraa ruupa chaayaa
Nagna dheahii nuraa dhAasa maanaa
Inngi loechanaa mana moeranaa
WayiwarNanaa inngi ruuranaa
Sanndha seadhayaayea maa rasa saadhaa
LAsi thaala seala Aagea sitha thoeraa

Dhiwyadheahiyea mana kaLaBaa pea nuraa
Agea dhAasa maanea
Dhiwyadheahiyea mana kaLaBaa pea nuraa
Agea hiina gaanea
Ruu magea vii

Divya Dehi (දිව්‍ය දේහි)

Artist : Pramuditha Dissanayake

Music : Yasas Medagedara

Lyrics : Shehan Galahitiyawa